Menu

epskilkis logo 200Την 20η Απριλίου  εκδόθηκε και δημοσιεύτηκε  Υπουργική Απόφαση  (ΦΕΚ Β’ 1593, 20/04/2021), που αναφέρεται στις υποχρεώσεις των Σωματείων και  κα θορίζει τα  ειδικότερα στοιχεία και τις  λεπτομέρειες  για το έτος 2021 ως εξής :

α)  την αίτηση εγγραφής αθλητικού σωματείου με ειδική αθλητική αναγνώριση στο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων»
β)  την επικαιροποίηση των στοιχείων των ήδη εγγεγραμμένων στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων,  και
γ)  τον έλεγχο της αίτησης εγγραφής ή/και επικαιροποίησης»

Α. Τα Σωματεία που δεν έχουν εγγραφεί στο Ηλεκτρονικό μητρώο ,είτε δεν     έχουν αιτηθεί την εγγραφή τους και δεν έχουν καταθέσει καθόλου δικαιολογη τικά, είτε  έχουν υποβάλλει ολοκληρωμένη ή μη ολοκληρωμένη αίτηση εγγρα φής για το έτος 2020 από 1-1-2021 έως 19-4-2021 , μπορούν να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής για το έτος 2021 σε δύο χρονικά κύκλους  υποβολής :

 1. 1. Πρώτος κύκλος υποβολής και αξιολόγησης της αίτησης μέχρι 30/6/2021 και εφόσον χρειαστεί μετά τον έλεγχο συμπλήρωση – διόρθωση της αίτησης , η επανυποβολή είναι μέχρι 30/9/2021
 2. 2. Δεύτερος κύκλος υποβολής και αξιολόγησης αίτησης από 1/7/2021 μέχρι 30/9/2021 και εφόσον χρειαστεί μετά τον έλεγχο συμπλήρωση-διόρθωση της αίτησης , η επανυποβολή είναι μέχρι 30/11/2021.

Β. Τα Σωματεία που έχουν εγγραφεί το έτος 2020 στο Ηλεκτρονικό Μητρώο, υποχρεούνται να επικαιροποιήσουν τα απαραίτητα στοιχεία υποβάλλοντας νέα αίτηση εγγραφής με την είσοδο στον λογαριασμό του Σωματείου στην πλατφόρμα προεγγραφής μέχρι 31/8/2021 και αν χρειαστούν διορθώσεις μετά τον έλεγχο ,η επανυποβολή είναι μέχρι 30/11/2021.

Η επικαιροποίηση αφορά τα οικονομικά στοιχεία ,δηλαδή προϋπολογισμό 2021,απολογισμό 2020,την αντίστοιχη βεβαίωση  κατάθεσης αυτών από την Περιφέρεια καθώς και το Έντυπο Ν φορολογικού έτους 2019.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Τα βασικότερα έγγραφα δικαιολογητικά που χρειάζεται να συλλέξουν τα Σωμα τεία που δεν έχουν εγγραφεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο και να τα επισυνάψουν σε αρχείο μορφής PDF είναι τα παρακάτω:

 1. Ιδρυτικό καταστατικό
 2. Τροποποιημένο -ισχύον καταστατικό
 3. πρόσφατο πιστοποιητικό Μεταβολών (εντός τριμήνου από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης)
 4. βεβαίωση θεώρησης-τήρησης βιβλίων από την Περιφέρεια
 5. πρακτικό τελευταίου Δ.Σ.
 6. Έγγραφο διορισμού  Δικαστικού αντιπροσώπου ως Προέδρου της Εφο    ρευτικής Επιτροπής στη Γενική Συνέλευση εάν οι εκλογές πραγματοποιήθη καν μετά την 22/11/2019  
 7. πρακτικό τελευταίου Δ.Σ. συγκρότησης σε σώμα
 8. έγγραφο προϋπολογισμού 2021
 9. έγγραφο απολογισμού 2020
 10. έντυπο Ν φορολογικού έτους 2019
 11. Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του Σωματείου ότι ΔΕΝ υπάρχει η υποχρέωση απασχόλησης προπονητή
 12. Συμφωνητικό εργασίας προπονητή από το taxisnet ή αναγγελία πρόσλη ψής του με το έντυπο 3 ΕΡΓΑΝΗ ,εφόσον υπάρχει υποχρέωση απασχόλησης προπονητή από το Σωματείο.

Η εγγραφή των Σωματείων που δεν το έχουν κάνει έως τώρα, κρίνεται απαραίτητη, καθώς εξαιτίας αυτής, δίνεται η δυνατότητα επιχορήγησης από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Επίσης τίθεται σε αμφισβήτηση η νόμιμη δραστηριότητα του Σωματείου, με ενδεχόμενο αποκλεισμού από τις  αθλητικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιεί το Σωματείο και από τις επίσημες διοργανώσεις αγώνων.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ  2020  ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΜΑΪΟ ΚΑΙ ΙΟΥΝΙΟ